JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ความรับผิดชอบของหัวหน้าทีมคือการทำให้แน่ใจว่าเมตริกและเป้าหมายขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายโดยการรวบรวมและกระตุ้นทีมที่มีสมาชิกในทีมสูงสุด 20 คน ทักษะ: มีประสบการณ์ใน Commo & Content Moderation – ผู้พูดภาษาญี่ปุ่น

เราต้องการอะไรจากคุณ

จบการศึกษาด้วยประสบการณ์ทำงาน 2-6 ปี มีประสบการณ์ในทีมชั้นนำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เราควรจะดูเนื้อหาที่ร้ายแรง
ความสามารถในการกระตุ้นทีมและรวบรวมกลุ่มไปสู่เป้าหมายขององค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กระตุ้นและวางกลยุทธ์ว่าทีมจะบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ ผลผลิต และความสม่ำเสมอได้อย่างไร
  ความสามารถในการเข้าใจพารามิเตอร์ CTQ ที่ส่งผลต่อกระบวนการและการทำงานกับสิ่งเหล่านี้
  ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์เดือนละสองครั้งโดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นประเด็นในการสนทนา

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักพัฒนา/โปรแกรมเมอร์

เราต้องการอะไรจากคุณ

 ออกแบบ พัฒนา ระบบและการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ควบคุมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • 1. รับฟังความต้องการเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ จากผู้ใช้งานโปรแกรม
  2.พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับคู่ค้า หรือ แอฟฟิเคชั่นต่างๆ ความรู้ทักษะการใช้โปรแกรมภาษา VB.Net, SQL Severs, Asp.netc#, ออกแบบ Crystal report, CSS,PHP
  3.ความรู้ทักษะระบบเครือข่ายเบื้องต้น, ความรู้ทักษะการใช้ Hardware ที่เกี่ยวข้อง

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและวัฒนธรรมการสื่อสารภายในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและอื่น ๆ
สามารถคิดและช่วยเหลือในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
สนุกกับการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้และปรับปรุงการทำงานของลูกค้าและเอเจนซี่

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • จบการศึกษาด้านกราฟิกดีไซน์ ออกแบบสื่อสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ปี
 • ประสบการณ์ในเอเจนซี่โฆษณาดิจิทัลถือเป็นข้อดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างการออกแบบกราฟิก การเคลื่อนไหวและกราฟิกแบบคงที่สำหรับโฆษณาออนไลน์
 • เข้าใจจิตวิทยาการตลาดเพื่อเพิ่มการออกแบบกราฟิกสำหรับการตลาด
 • สร้างวิดีโอโฆษณาและตัดต่อวิดีโอได้คล่อง